PostgreSQL Programmer's Guide
PrevNext

SPI_palloc

Name

SPI_palloc — 上位 executor コンテキストの中でメモリを獲得する

SPI_palloc(size)

入力

Size size

確保するメモリのバイト数

出力

void *

指定サイズで新しく確保されたメモリ

説明

SPI_palloc 上位 executor コンテキストの中でメモリを獲得します。 メモリ管理の章参照。

Usage

TBD


PrevHomeNext
SPI_getrelnameUpSPI_repalloc